RSMH Mälardalen Gotland

RSMH MG

RSMH MG, förkortning av "Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Mälardalen och Gotland" är det regionala organisationsparaplyet för RSMH lokalföreningar i Stockholm, Södermanland samt Gotland. Idag har vi ett drygt 20-tal lokalföreningar fördelade över regionerna.

Regionkansliet finns i Stockholm, på Södermalm. Organisationen är uppdelad i Stockholms stad, Stockholms län, Södermanland samt Gotland.
RSMH MG's verksamhet är fokuserat på de uppdrag som vi har från respektive region, företrädesvis opinionsbildning samt intressepolitik gentemot regionerna, dvs Region Stockholm, Södermanland samt Gotland.
Utöver detta stöttar vi lokalföreningarna i regionerna med administration, bokföring etc. Lokalföreningarna presenteras under respektive rubrik under lokalföreningar.