Bästa psykiatriska verksamhet 2018

PAM ambulansen i Stockholm
Sveriges första ambulans speciellt inredd för psykiatri

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.
RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang. Det är bra och ingår i vårt uppdrag.
Men för att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.
För tredje gången skall RSMH därför utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2018 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter.
Det kan till exempel vara:
•bemötande,
•värdegrund,
•kvalitetsarbete,
•information,
•brukarinflytande
•och samverkan.

SENAST DEN 25 MARS 2019 VILL VI HA ERT FÖRSLAG.Rösta kan du göra genom att klicka på länken nedan:

Bästa psykiatriska verksamhet 2018


Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall vann priset för

Bästa psykiatriska verksamhet år 2017

Priset delades ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som för andra gången någonsin utsåg vilken verksamhet i hela landet som brukare/patienter ansåg vara bäst.
Efter nomineringar från RSMHs distrikt och lokalföreningar, totalt tre stycken, beslutade RSMHs förbundsstyrelse att ge priset

Bästa psykiatriska verksamhet 2017

till Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall. Priset i form av ett diplom och tårta delades ut av Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande samt Barbro Ronsten, vice förbundsordförande i RSMH, i samband med ett besök till mottagningen den 24/11 2017.

Motiveringen löd:
Med stort personligt engagemang och hög kompetens i en välkomnande och trygghetsskapande miljö med brukarinflytande har den Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall skapat en verksamhet som genomsyras av professionalitet och ett fint bemötande som skapar delaktighet