RSMH Värmekällan


Sollentuna

RSMH Värmekällan i Sollentuna är en av dom allra äldsta lokalföreningarna inom RSMH.
För närvarande utgår vår verksamhet inte från någon egen föreningslokal, men vi samverkar med kommunens egna aktiviteter och kan därför boka tider för våra sammankomster i både Vita villan S:t Eriks väg 2 (se kartan nedan eller i eget fönster) – bredvid Sofielundsskolan och på Träfflokalen Ture vid Oppegårdsstråket 10 (klicka på länken för karta i eget fönster) på Malmvägssidan av Sollentuna station.

Vi ordnar också medlemsträffar, ofta med en föreläsning i något aktuellt tema.
I samband med storhelger ordnar vi gemensamt helgfirande.
Varje termin gör vi även några gemensamma kulturutflykter, lokalt inom Sollentuna och ibland även någon teater- eller museiutflykt. Vi vidarebefordrar inbjudningar till sammankomster hos vårt distrikt, förbundet eller till något som kommunen anordnar och till mycket mera!
Vi gör utskick till våra medlemmar ca en gång per månad. Till våra utskick bifogar vi, förutom information om våra kommande aktiviteter, ofta även aktuell och viktig information om olika brukarfrågor, mm.
Ett viktigt inslag i vår verksamhet är att vi är representerade i olika samverkansorgan inom kommunens socialpsykiatri och inom vårt psykiatriområde. Därmed har vi möjligheten att framföra våra åsikter och förbättringsförslag både muntligt och skriftligt.

RSMH Värmekällan, du hittar oss på St Eriks väg 2 i Sollentuna (se kartan nedan),
och vi har träffar någon gång i månaden.