Repskapet 2018-10-30


Repskapet 2018 kommer att avhållas på 82:an 2018-10-30 kl 12.30
Avprickning av ombud fån 12.00
Wraps serveras från 12.15

Mer info på denna länk

FLASH . FLASH . FLASH


Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i större omfattning i Sverige än i övriga nordiska länder. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag i jämförelse med för tio år sedan, uppger Socialstyrelsen.

Läs mer här

RSMH Stockholms läns distrikt

Många personer drabbas av psykisk och social ohälsa. Det finns beräkningar som visar att cirka 1,1 miljon människor i Sverige någon gång under sitt liv har psykiska besvär som kräver professionell hjälp.
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.
RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

• Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet.

• Återhämtning är att återfinna sin balans i tillvaron, att känna att man har kontroll på sin vardag, sitt liv och att man känner sig tillfreds.

• Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär.


RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa. Om det är någon fråga som man som medlem vill ta upp eller vill att RSMH skall ta upp finns det två vägar att gå, den första och bästa är att gå via sin lokalförening som via sin styrelse skickar frågan till distriktet för att i mån av behov eller betydelse vidareremittera frågan till riks, den andra är att om man har prövat att gå via sin styrelse men utan ha nått framgång, gå via distriktets administation och därigenom nå AU eller IPU, för vidarebefodran till distriktets styrelse. För gå denna väg, ring eller maila enligt kontaktuppgifterna nedan.
Observera att innan man tar upp frågan direkt skall frågan prövas av lokalföreningens styrelse.
RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk och social ohälsa.

Lokalföreningar
Stockholms stad och län

Lokalföreningarna i Stockholms stad är 7 till antalet. De är i innerstaden Carpe Diem på Östermalm, Kungsholmen, på just Kungsholmen, Söder på Södermalm, Söder om Söder i Gubbängen, Solbergagården i Älvsjö, Regnbågen i Järva/Kista samt Lillsjönäsgården i Bromma.

Lokalföreningarna i länet är 11 till antalet, de är belägna i Nacka/Värmdö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Danderyd(Mörby), Jakobsberg, Ekerö, Norsborg, Norrtälje, Solna/Sundbyberg samt Sollentuna.

Till lokalföreningarna

Jubileum
RSMH 50 år

RSMH som organisation fyller 50 i år, 2017. Det celebreras med ett antal föreläsningar på ABF-huset i Stockholm, där RSMH-riks håller i 3 föreläsningar, mars, maj och augusti samt RSMH Stockholms läns distrikt håller i den sista, den 21 november 2017 med start kl 13. Det kommer att bli en dag som riktar sig gentemot psykisk ohälsa med paneldebatt, gästföreläsning bland annat. Som dragplåster och "inropare" har distriktet städslat Hans Brontén, känd från TV bland annat.
Planeringen inför detta evenemang pågår som bäst, vi har det mesta under kontroll, men som alltid finns det "hål" att fylla med annat, så om det finns önskemål går det alldeles utmärkt att kontakta arrangörsgruppen på mail : jubileum@rsmhstockholm.se


Till aktuellt